یادمان شهید سیّد جواد موسوی

حاجت

ماجرا از آنجا شروع شد که فیلم شفا دیدن کودکی که به بیماری لا علاجی مبتلا شده بود در شهرهای استان گیلان پخش شد و به سرعت این خبر در همه جا پیچید.

 سپس تعداد کسانی که با اطمینان و یقین کامل "سید جواد موسوی" را برآورده کننده حاجات کسانی که با دلی پاک از او حاجتی را طلب کرده اند میخواندند بیشتر و بیشتر شد.

آری، بارگاه شهید سید جواد موسوی به واسطه روح بلند و ملکوتی خود به مکانی برای برآورده کردن حاجات نیازمندان، درماندگان ، بیماران و دل شکستگان تبدیل شد.

عده ای این امر را خرافات دانستند و عده ای برآن به واسطه مشاهدات خود صحه گذاشتند.

 هر ساله در مراسم سالگرد شهید سید جواد موسوی خیل عظیم جمعیتی را که به نوعی حاجت روا شده اند و آنان که برای طلب حاجات خود به این بارگاه آمده اند را می توان دید و آنگاه است که شک و تردیدها از میان میرود.

آنگاه است که دل در گرو مهر سید جواد میرود و آنگاه است که ناخود آگاه اشک از چشمان جاری می شود.

مراسم مجمه دارانی که حاجت روا شده اند

چهارشنبه ها سبز قبا شلوغ است، علی الخصوص در تعطیلات سال نو .جمعیت عظیم مجمه داران(سینی که زائران پس از برآورده شدن حاجات ، نذری خود را درآن گذاشته پارچه سبزی روی آن می پیچند و آنرا بر سر میگیرند)، با چشمان اشکبار، عده ای خندان از برآورده شدن نیاز، عده ای اشک شوق بر چشم، عده ای ذکر گویان وارد بقعه میشوند و ورود سیل جمعیت مجمه داران از صبح آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه می یابد.

 

مراسم مجمه دارانی که حاجت روا شده اند

با کلیک بر روی 1+ ما را حمایت کنید