یادمان شهید سیّد جواد موسوی

نامه ارسالی برای شهید سید جواد موسوی از طرف خانم ماریا ساعتی

بسم الله الرحمن الرحيم

 سيدجواد عزيز؛

نه آنقدرها ميشناسمت كه بر دوستي مان ببالم و متوقع باشم و نه آنقدرها غريبه ام كه از من چشم برداري!

در اين روزهاي پرآشوب و ملتهب،خيره شدن به عكس تو در اتاقم و درد دل كردن با تو به من آراميش ميدهد اما هنوز مشكل باقيست!

كاش دست نوازشي بر سرم بكشي و آرزويم را از پروردگار منان طلب كني تا انگيزه اي براي داشتن يك زندگي الهي يابم... آمين

با کلیک بر روی 1+ ما را حمایت کنید